قالب,HTML

HTML چیست ؟
 • بازدید: 33
 • تاریخ: 1397-10-28

HTML چیست ؟

Html زبان استاندارد طراحی صفحات وب است و کليه کدهای صفحه اعم از طرف سرور و طرف مشتری در نهايت به کدهای HTML تبديل شده و توسط مرورگر نمايش داده می شوند.

قالب مذهبی حرفه ای
 • بازدید: 41
 • تاریخ: 1397-10-28

قالب مذهبی حرفه ای

مذهبی نمونه اول

قالب شرکتی حرفه ای SUBway
 • بازدید: 50
 • تاریخ: 1397-10-28

قالب شرکتی حرفه ای SUBway

تک صفحه ای حرفه ای

قالب شرکتی دیتاپرداز
 • بازدید: 41
 • تاریخ: 1397-10-28

قالب شرکتی دیتاپرداز

قالب تک صفحه شیک و حرفه ای

قالب شخصی compass
 • بازدید: 56
 • تاریخ: 1397-10-28

قالب شخصی compass

قالب تک صفحه شخصی

قالب شرکتی buildpress
 • بازدید: 39
 • تاریخ: 1397-10-28

قالب شرکتی buildpress

قالب شیک و حرفه ای

قالب شرکتی Passat
 • بازدید: 41
 • تاریخ: 1397-10-28

قالب شرکتی Passat

تک صفحه ای

قالب شرکتی convert
 • بازدید: 36
 • تاریخ: 1397-10-28

قالب شرکتی convert

با چینش های مختلف

قالب شرکتی وان پیج
 • بازدید: 37
 • تاریخ: 1397-10-28

قالب شرکتی وان پیج

قالب تک صفحه ای